Graag stellen we hier het Seniorenforum Vlaams Belang voor. Je kan de site HIER bezoeken. Hieronder volgt een lijst van geplande activiteiten.

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder

De beelden die we zagen tijdens onze namiddag “NOS talgie” (en het verslag op “frustratieboek”) hebben wat losgemaakt. Tussen toen - de jaren tachtig, negentig van vorige eeuw - en vandaag is er enorm veel veranderd. Niet enkel de naam van de partij (na een politiek proces) maar vooral in de samenleving. Hoewel...

Zaterdag jongstleden was het ook wat "nostalgie" toen Filip Dewinter bij aankomst aan een boekvoorstelling tegen de grond gewerkt werd door tegenstanders. Het is jaren geleden dat we nog zo 'n taferelen zagen. Het toont wel aan dat niet alleen in de Wetstraat of op het Martelarenplein men zenuwachtig wordt van het Vlaams Belang, maar eveneens bij extreem links.
En wat te zeggen over de verontwaardiging, "Kamerbreed", van voorbije donderdag toen Tom Van Grieken het spreekrecht gebruikte om kritische vragen te stellen bij de "gedwongen rust" van een minister? De metamorfose van de anders o zo ernstige dames in – met het nodige respect – “foorwijven” leverde heerlijke televisiebeelden op. En waarom? In feite moet de Orde van de Geneesheren een proces aanspannen tegen een zekere C R die blijkbaar het vak van geneeskunde uitoefende zonder diploma. De beelden van die Kamerzitting zijn nu al historisch… nostalgisch.

Als het Vlaams Belang terecht stelt: “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, dan hebben wij als senioren de opdracht het geheugen te zijn van de partij. We zullen in die zin zeker initiatieven nemen: u gaat daar nog van horen.

Intussen zijn we eerst en vooral een ‘verenigingsvereniging’ met een mooie agenda:

Een “tweeluik” over familie Mortelmans: NU VRIJDAG de poëtisch-muzikale lezing over Lodewijk Mortelmans, ons aangeboden door Stef Van Lier en Yvonne Schenck, welke als “Amerikalezing” doorgaat om 14.00 uur in onze vaste locatie: Vlaams Belang-secretariaat, Amerikalei 98, Antwerpen. Vrije bijdrage. Op DINSDAG 22 NOVEMBER: het groepsbezoek aan “Huis Mortelmans”, het privémuseum waarin aandacht voor de hele kunstenaarsfamilie. Lodewijk, componist; Frans, kunstschilder; Ivo, componist; Antoon, tekenaar en drukker; Frack, pastelschilder; Bertha Schiltz, kunstschilder en nicht van o.a. Lodewijk. We verzamelen om 14.00 uur aan het museum, Boterhamstraat 1 (nabij Paardenmarkt), Antwerpen. Naar vaste gewoonte bedraagt uw bijdrage € 8. Daar het om een privémuseum gaat hebben Museumpas of “A-kaart” geen invloed op die prijs. Inschrijven is noodzakelijk en kan via ons rekeningnummer: BE66 9734 2502 5843 van Seniorenforum Regio Antwerpen met vermelding van namen deelnemers + Mortelmans. Afsluitdatum: 20 november.

Antwerpen is om vele redenen bekend in de wereld: de haven of de kathedraal of de files op de snelwegen of de cocaïnehandel/drugmaffia… u kiest maar. Om één reden is ze bij al wie enig gevoel voor cultuur bezit, van Firenze tot Sint-Petersburg, van Parijs tot Londen en tot over de oceanen beroemd, en dat is om ONZE PIETER PAUL RUBENS. ONZE met hoofletters.
Het Rubenshuis is dringend aan een opknapbeurt toe en sluit vanaf januari 2023 voor enkele jaren de deuren. Met Seniorenforum regio Antwerpen gaan we afscheid nemen, en dit op DINSDAG 8 NOVEMBER. We verzamelen om 14.00 uur aan de Wapper, het plein aan de Meir en treffen elkaar daar aan de onthaalkiosk.
Voor mensen met een Museumpas is dit bezoek gratis, anderen betalen een bijdrage van € 8. Inschrijven is noodzakelijk en kan door storting van € 8 p.p. via ons rekeningnummer: BE66 9734 2502 5843 van Seniorenforum Regio Antwerpen met vermelding van namen deelnemers + Rubenshuis. We sluiten onze inschrijving af op 6 november.

Heren, deed u nog uw legerdienst? Misschien kwam u dan wel op bezoek in Fort V te Edegem, waar tot 2000 een legeropslagplaats was. Op MAANDAG 14 NOVEMBER gaan we vanaf het “Kasteel Hof ter Linden” via ondermeer het “dwaallichtjespad” naar dat Fort. Na een 3.5 km stoppen we voor een traktatie en dan moeten we geluk hebben: bij mooi weer nemen we het unieke “Vlonderpad” maar anders blijven we op de voetwegen. Zeker is dat we een gezonde, groene omloop hebben uitgetekend, gezond voor mens en dier. Afspraak om 14.00 uur vooraan “Hof ter Linden”, wat u kan bereiken via de prachtige beukendreef vanaf de Drie Eikenstraat 3 te Edegem. Bus 32 (vanaf de Rooseveltplaats) en anderen hebben vlakbij een halte. Wel appreciëren we uw aanmelding (kwestie van water te voorzien): seniorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.org of 0495 827 607.

“Wat u altijd al wilde weten over de “wet op de wettige zelfverdediging”, maar nooit durfde te vragen.” Daartoe krijgt u op VRIJDAG 25 NOVEMBER de gelegenheid tijdens een “Amerikalezing”. Politie-inspecteur o.r. Marianne Van den Lemmer, tevens bestuurslid van uw regionaal Seniorenforum, (waarom het ver gaan zoeken als we het in huis hebben, nietwaar?) zal op haar eigen unieke wijze en in zeer begrijpbare mensentaal de “wet” voorstellen.
En er volgt een demonstratie van enkel technieken waarvan we hopen dat u ze nooit hoeft te gebruiken. In dat kader vraagt ze u allen om een groot regenscherm (ne grote paraplu, voor de Sinjoren) mee te brengen. Let wel, het gaat om een demonstratie: niemand moet bang zijn voor kwetsuren. U kent ons adres: VB-secretariaat, Amerikalei 98, Antwerpen. Aanvang al even gebruikelijk: 14.00 uur. Reservatie: seniorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.org of 0495 827 607.

En daarmee is november ingevuld. Over onze uitstap naar Sint-Niklaas op 6 december en ons “Winterzonnewendefeest” op 20 december in een volgend teken meer. Maar noteer deze data alvast in uw agenda. T

ot spoedig ziens op een van onze activiteiten (of elders), namens de bestuursploeg van Seniorenforum Regio Antwerpen,

Dirk