Deel deze pagina

DOCUMENTEN- Plichten Preambule

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE PLICHTEN VAN DE MENS

U leest goed: plichten. De alom gekende en geprezen Universele Verklaring van de Rechten van de Mens kan al te gemakkelijk misbruikt worden om allerhande illegale en criminele toestanden goed te pleiten, te promoten en op te dringen. Echter: geen rechten zonder plichten. Deze universele plichten plaatsen de gelijkaardige rechten in een totaal ander kader: voor elk recht een gelijkaardige plicht. Werk aan de winkel van de Verenigde Naties, of gaat deze, door de universele plichten naar de prullemand te verwijzen, recht doen aan haar door linkse anarchistische idee├źn doorspecte wereldvreemdheid?
De tekst is opgesteld analoog aan die van de "rechten" inclusief het onvermijdelijk ambtenarees met zijn oudewetse bewoordingen.

 

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE PLICHTEN VAN DE MENS

 PREAMBULE

 Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare plichten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

Overwegende dat
- terzijdestelling van en minachting voor de plichten van de mens geleid hebben tot barbaarse toestanden alsmede zware druk op de omringende gemeenschap
-de komst van een wereld, waarin de mensen kennis en aanvaarding van hun plichten hebben als het hoogste ideaal van iedere mens wordt beschouwd;

 Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de plichten van de mens kunnen benadrukt en opgelegd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen opdringen van normen en waarden die vreemd zijn aan de gemeenschap;

 Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;

 Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de fundamentele plichten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke plichten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in volle plichtsbesef te bevorderen;

 Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbonden hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied voor en inachtneming van de plichten van de mens met daaruit volgende fundamentele verplichtingen te bevorderen;

 Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, dat een ieder begrip hebbe voor deze plichten;

 Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de Plichten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven
- door onderwijs en opvoeding het respect voor deze plichten te bevorderen
- door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze plichten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan: