ACTIVITEITEN ANTWERPEN REGIO ZUID

Dinsdag 4 oktober BOECHOUT

Stand op jaarmarkt 8.00 uur Omgeving O.L.V.-plein
Org. Vlaams Belang Boechout. Inl. Wally Liekens, 0468 205 040 wally.liekens@vlaamsbelang.org

Zaterdag 5 November SCHELLE

.Beenhammetjes Festijn 11uur in Zaal PC De Mikman, Tolhuisstraat 14
Org.: Vlaams Belang Schelle, Inl.: Danny De Herdt, 0476 54 66 70, danny.deherdt.edelweiss@gmail.com

Maandag 7 November NIEL

Stand op jaarmarkt, vanaf 8uur Schuttershofstraat.
Org.: Vlaams Belang Niel, Inl.: Caterina Carrozzo, 0474 46 14 54, caterina.carrozzo@vlaamsbelang.org

Zaterdag 12 november NIEL

- “VBJ Niel geeft een gratis vat “ 20.00 uur café de Bierkuip , Edward Claessenslaan 103 te Niel.

Zondag 27 november Mortsel

ontbijtgesprek met Tom Van Grieken 10.00 uur Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26, Mortsel, Antwerpen 2640
Ontbijtbuffet inclusief glaasje cava 12.5€ per persoon
Org. Vlaams Belang Mortsel, Inl. Jan Thomas, 0495 459 844 vanaf 8u

Activiteiten Provincie Antwerpen

Zondag 4 September
BALEN - 1ste afdelingsbbq. - De BBQ gaat door in zaal St-Jan , Sint Jansstraat 64 te 2490 Balen start om 15.00 uur . Gastsprekers zijn Anke Van der Meersch , Els Sterckx en Bart Van Opstal . Aanwezigheid van springkasteel + gratis kindergrimeren . Voor meer inlichtingen : theo .niessen@vlaamsbelang.org

Zaterdag 17 september
MALLE – Malse Breugelavond Feestzaal De Notelaar, Lierselei 15 te Oostmalle Gastspreker: Barbara Pas 30€ per persoon, inschrijven verplicht voor 10 september. Na overschrijving op het nummer BE92 7512 0926 6123 met vermelding van naam en aantal personen is je plaats gereserveerd. Info Wim Vervloet 0477 697 899 of Jens Melis 0495 229 909

Zaterdag 24 september
DUFFEL - Muziekevenement BOUDEWIJN en anDEre GROOTheden ! Gastspreker ELS STERCKX : Dierenwelzijn ! WAAR : Feestzaal Lage Polder : Netelei 26 Duffel, Duffel 2570 Aanvang :20 u ! Inschrijven verplicht via 0497/468175 (Yolanda) Deelname is 10€ , ook kaarten verkrijgbaar in Vlaams Huis De Klokke ( Klokkestr 85) Organisatie SF Neteland

Zondag 23 oktober
BRASSCHAAT Brood en Spreken met Jürgen Constandt

Zaterdag 26 november
SCHELLE – Beenhammetjesfestijn – Zaal PMC De Mikman Gastspreker Ellen Samyn – inschrijven verplicht, uiterlijk tegen 20 oktober Aanvang 11 u. Beenham met warme groentjes 19€ Kalkoen met warme groentje 19€ Vegetarische schotel 19€ Kindermenu 9€ Tombola met mooie prijzen, storten kan op rekeningnummer BE94 7506 5694 7214 Inlichtingen Leo Haucourt, 0475 565 957, leohaucourt@gmail.com

Zaterdag 26 november
DUFFEL Muziek Quiz om 19u00 Waar ? : Vlaams Huis De Klokke , Klokkestraat 85 Duffel 2570 Deelname 5€/persoon Max 4 personen/team Inschrijven verplicht via : 0497/468175 (yolanda) ( iedere deelnemer wint een prijs ! ) Organisatie SF Neteland

INLICHTINGEN: Karin Møller Provinciaal medewerker Antwerpen 0032/0476 297 497 0032/ 015 41 18 48 Karin.moller@vlaamsbelang.org antwerpen@vlaamsbelang.org

Gemeenteraad

Het bestuur komt één week vóór de maandelijkse zitting van de gemeenteraad bijeen om te reageren op bepaalde agendapunten die ons aanbelangen. Dit stelt ons in staat om gezamenlijk onze opmerkingen of vragen door te geven aan Mike Schuurmans, onze verkozene in de raad.

Zitting van maandag 27 juni

Mike Schuurmans, Vlaams Belang, stemde TEGEN het agandapunt betreffende de verkaveling van Buerstedelei 35. Deze is onlosmakend verbonden met een project waarbij maar liefst 26 wooneheden (waarvan een heel deel appartementen op meerdere bouwlagen) zal worden neegezet in een wijk die dat niet aankan. Bovendien heeft die wijk honderden bezwaarschriften ingediend.
Luisteren naar de mensen en naar de wijk is de boodschap die ik duidelijk heb meegegeven aan het gemeentebestuur.

Zitting maandag 20 december 2021

Vraag van Mike Schuurmans over veiligheid Kapellestraat door slechte riolering.

Gemeenteraadslid Mike Schuurmans (VB) heeft op de zitting van maandag 20 december bij hoogdringendheid een punt aan de dagorde laten toevoegen. Hij interpelleerde het schepencollege over de veiligheid van de Kapellestraat die door nieuwe verzakkingen voor de zoveelste keer moest worden opengelegd.

De riolering in de Kapellestraat baart de bewoners en ook de gemeenteraadsleden al lang zorgen. Een heraanleg is wel voorzien maar zal uiteindelijk pas het begin van volgende legislatuur worden uitgevoerd. Het gemeentebestuur geeft als reden van het uitstel aan dat na de A12-problemen in 2019 en de coronapandemie sinds 2020, een groot openbaar werk voor de meeste middenstanders in de dorpskern de doodsteek zou zijn.

Deze week was het nog maar eens prijs en werd het wegdek op twee plaatsen waar nieuwe verzakkingen merkbaar waren, opengelegd. “Het lijkt me nodig om in deze straat een grondige herstelling van de riolering uit te voeren”, argumenteerde Schuurmans. “Nu wordt het doorgaand verkeer te pas en te onpas voor oplapwerken afgesloten. Ik vraag me trouwens af of een en ander met die oude, gemetste riolering nog wel veilig is.

Schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) antwoordde dat cameraonderzoek uitwees dat de staat van de afvoerbuizen nog voldoende goed is en dat van enig gevaar met de oude riolering geen sprake is. “De beelden toonden wel aan dat zand in de buizen sijpelde”, zegt de schepen. “De oorzaak daarvan was niet meteen op de camerabeelden te zien, waardoor we de weg op die plaatsen lieten openleggen om de eigenlijke oorzaak te vinden.” “Uiteindelijk bleek dat de combinatie van het verkeer en een nieuwe huisaansluiting de oorzaak was. Daardoor raakte de dunne onderfundering beschadigd waardoor de klinkers van de rijweg los kwamen te liggen en de verzakkingen optraden. Er wordt nu een nieuwe onderlaag gelegd met daarop een extra asfaltlaagje . Hierdoor is de straat terug in orde tot wanneer de definitieve herstelling aanvangt.”


Zitting van maandag 17 februari 2020

De ruil tussen een stuk grond van 4043 m2 ter waarde van €24.000, gelegen in het park Solhof en eigendom van de gemeente en een weide van 16.000 m2 ter waarde van €308.000 in privé bezit, aanpalend aan het sportterrein staat ter goedkeuring op de agenda. De gemeente verwerft zonder kosten een groot stuk weide waarop het nieuwe natuurspeelplein wordt aangelegd. Wij zullen vragen hoe het komt dat de werken aan die speeltuin al een tijdlang aan de gang zijn nog vòòr de ruil een feit is. De ruil is buiten proportie, weliswaar ten voordele van de gemeente, maar wij zullen waken over de  bos&park bestemming van het ingeruilde stuk dat bos&park moet blijven.
De muziekacademie gaat zich loskoppelen van Antwerpen-Wilrijk en samen gaan met die van Hemiksem, Schelle en Niel.

Verder zal gevraagd worden een stappenplan op te stellen aangaande de verplichting vòòr 2036 alle aanwezige vervuilde gronden te saneren  en over de bestemming van een speeltuintje aan de Ysselaarlaan dat dreigt ingepalmd te worden door een parking voor 200 auto's met een ontoelaatbare verkeersdrukte  als gevolg.

Tenslotte zal een schriftelijke vraag gesteld worden voor meer klaarheid inzake de onkostenvergoedingen van de mandatarissen.

Zitting 16 december 2019

Globale Begroting -

Computers Het belangrijkste agendapunt is de goedkeuring van de globale begroting. Deze wijkt niet veel af van die van de vorige jaren en kent een licht overschot van €200.000. Globaal gezien kunnen wij deze begroting mee goedkeuren. Op het punt "vervangen van alle computers in de gemeentelijke lokalen door installatie van een up-to-date en efficiënter netwerk" zal onze verkozene vragen of er nagedacht is over wat er met deze tientallen computers zal gebeuren (eventueel schenken aan een goed doel). Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) Wij zullen de gemeente vragen het SAVE CHARTER, opgericht door OUDERS van Verongelukte Kinderen, te ondertekenen. Veel gemeenten hebben dit reeds gedaan en Aartselaar kan niet achterblijven. In dit charter verbindt de gemeente zich ertoe stelselmatig maatregelen te nemen om de veiligheid van de kinderen in het verkeer zo optimaal mogelijk te verzekeren.

Zitting maandag 18 november 2019

Parkeerproblemen in de Guido Gezellestraat. De Guido Gezellestraat is pas recent weer opengegaan na de rioleringswerken van Aquafin, maar volgens oppositiepartij Vlaams Belang is er nu een ander probleem naar boven gekomen: het tekort aan beschikbare parkeerplaatsen. Oppositieraadslid Mike Schuurmans (VB) kaartte de voorbije gemeenteraad de parkeerproblemen aan. “Inwoners van de nieuwe verkaveling in de De Cranelei gaan zich alsmaar meer in de Beukenhoflaan parkeren. Dat leidt op zijn beurt weer tot een probleem in de Guido Gezellestraat. Men gaat fout parkeren, met allerlei gevaarlijke situaties tot gevolg.” Klik HIER voor de volledige tussenkomst werd gepubliceerd in Het Laatste Nieuws. Speeltuin aan het zwembad Dat de speeltuin plaats zou moeten ruimen voor het nieuwe zwembad, was altijd al het plan. Maar oppositiepartij Vlaams Belang betreurt het dat de speeltuigen nu al zijn opgekraamd, zonder voorafgaande communicatie. “Tot ieders verbazing is de volledige speeltuin nu afgebroken en deels verplaatst. Geen enkel speeltuig is nog toegankelijk, terwijl er geen communicatie is geweest naar de gebruikers toe”, zegt Mike Schuurmans (VB). Klik HIER voor de volledige tussenkomst werd gepubliceerd in Het Laatste Nieuws.