STANDPUNTEN

SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET

VEILIGE GEMEENTE

De zichtbare aanwezigheid van politiemensen op straat maakt de politie meer aanspreekbaar en verbetert de samenwerking tussen inwoners en politie. Aanwezigheid op het terrein verzekert een kordate aanpak van heel wat vormen van overlast en criminaliteit. Daarom moeten politiemensen maximaal de straat op en moeten er per politiezone voldoende operationele interventieploegen beschikbaar zijn. De wijkagenten spelen een belangrijke rol en zouden dan ook kenbaar moeten zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van foto- en contactgegevens elke keer in het gemeenteblad mee op te nemen. Een ander belangrijk punt is het BIN (buurt informatie netwerk). Deze moet meer kenbaar worden gemaakt nadat een uitbreiding en digitalisering heeft plaats gevonden. Zo is een applicatie om deze te ondersteunen zeker een aanwinst.

KOOP LOKAAL

Onder druk van hun label ‘Fairtrade gemeente’ of in hun ijver dat label te krijgen, richten steden en gemeenten zich voor de catering van vergaderingen, recepties en feestelijkheden, de kantoren, de cafetaria of de gemeenteschool dikwijls uitsluitend op producten van de lokale ‘Oxfam-wereldwinkel’. Wij zien trouwens geen enkele reden waarom een lokale overheid één bedrijf, een multinational, boven alle andere zou verkiezen op basis van iets anders dan een offerte waarin prijs en kwaliteit de voornaamste rol spelen. Het Vlaams Belang geeft voorkeur aan onze eigen lokale handelaars en wil dan ook niet dat een keuze voor ‘eerlijke handel’ hen zou kunnen uitsluiten van deelname aan leveringen voor de stad of gemeente.

PROPERE GEMEENTE

[ Zie op pagina "nieuwsberichten" hoe Jan Jambon de hetze tegen Zwarte Piet subsidieert ]

De Sint-Nicolaastraditie gaat terug tot de 15de eeuw en is een van de oudste traditionele kinderfeesten die bewaard gebleven zijn.
Generaties kinderen werden verblijd door de komst van de heilige man. Al meer dan 150 jaar verrast Zwarte Piet​ kinderen met lekkers en speelgoed.

-Zwarte Piet was oorspronkelijk het Moorse maatje van een Turkse Christen bisschop en staat op de lijst van immaterieel erfgoed in Vlaanderen.
-In Iran behoort Hadji Finoer, Iraanse Zwarte Piet met dikke rode lippen en te zien tijdens het Perzische Nieuwjaar, tot een beschermde traditie.
-Op het Caraïbische eiland Bonaire zijn zowel Piet als Sint geschminkt.
-Aan de Noordkust van Colombia bepoederen vele zwarte mensen hun gezicht met maïzena om er blank uit te zien. In iemand anders' huid kruipen, eens raar doen, is gewoon prettig en ongevaarlijk als je voor de rest maar dagdagelijks 'gewoon' doet.

Zwarte Piet is door de moderne overlevering dan ook enkel zwart door het roet van de schoorsteen. Er wordt dus helemaal niet uitgeweid over kleur en afkomst van de knecht. Maar dat wordt nu wel gedaan door het rapport van de VN. In plaats van de hele traditie in ere te houden, wordt er een analyse gemaakt over het vermeend racisme dat inherent zou zijn aan het naamfeest van deze heilige Sint-Nicolaas.

Zwarte Piet hoort bij onze fijne, warme en ouderwetse tradities. Zonder een woord te zeggen laat hij je glimlachen. In tegenstelling tot de roetveegpieten is onze traditionele Piet zwart, wordt niet herkend en houd zo het sprookje voor de jongsten levendig. Het zijn trouwens de kinderen die het eerste slachtoffer zijn van het optreden van de linkse actiegroepen. Waarom dan wordt deze kindervriend verbannen en moet als een Robin Hood opkomen tegen de links-Amerikaanse "woke-cultuur", die momenteel aan invloed wint bij de grote bedrijven en academici? Black Lives Matter is trouwens vooral een VSA probleem.

Het racismedebat mag niet gaan over Zwarte Piet! Het is nooit de bedoeling geweest om te discrimineren. Zwarte Piet als helper van de Sint en kindervriend behoort tot onze traditie, van het grootste belang binnen onze cultuur. Respect voor andere culturen maar blijf van onze Vlaamse cultuur af! Ik zet in elk geval mijn schoen klaar voor Sint en Piet en hoop ook dit jaar iets lekkers te krijgen.

Onze horeca heeft het verre van gemakkelijk. Het Vlaams Belang stelt vast dat de horecasector enorm broos is. Van volkscafés tot de betere eetgelegenheden, vele ervan hebben het moeilijk om te overleven. De horeca is nog steeds een sector die zeer gevoelig is voor faling. En toch mag het belang van de horeca niet onderschat worden. Maakt een stad of gemeente een levendige indruk, dan heeft de horeca daar onmiskenbaar een belangrijk aandeel in. De horecasector verdient dan ook extra aandacht, niet in het minst in het kader van ons lokaal middenstandsplan. Ook de horeca zelf kan een toeristische troef zijn. Zeker wanneer die streekproducten en lokale specialiteiten aanbiedt, unieke activiteiten organiseert of op een creatieve manier mee de uitstraling van de stad of gemeente verzorgt.

Sluikstorten is in onze samenleving een niet te onderschatten probleem. Niet alleen zorgt dit voor heel wat ergernissen, maar ook kan het allerlei ongedierte aantrekken. Het gaat van een peuk op de grond gooien, de openbare vuilbakjes te gebruiken als huisvuilbak tot het dumpen van matrassen langs de openbare weg. VB is een voorstander om 2 maal per jaar gratis het groot huisvuil te laten ophalen. Dit is een stimulans om dingen niet zomaar weg te gooien. Bovendien kunnen de minder welvarende gezinnen hier ook van profiteren. Restafval vuilzakken kosten veel geld. Voor een jong gezin met 2 pamperende kinderen kan dit enorm oplopen. Anderzijds zijn er ouderen die met hun klein pensioen zo al niet rond komen. Voor deze mensen is €30.00 voor een rol van 10 zakken vaak te veel. VB ijvert dan ook voor gratis zakken. Dit voor jonge gezinnen en alle andere mensen met een bepaald maandelijks inkomen. Op die manier kan iedereen recycleren en word je niet gestraft om dit te doen.

BROZE HORECASECTOR

CULTUUR

Deel deze pagina

Cultuur is niet alleen toneel, muziek, schilderkunst en andere, maar bepaalt ook de manier waarop wij ons kleden, eten en ontspannen. Hoe waardevol andere culturen ook kunnen zijn, toch moet de aandacht vooral gaan naar de projecten die onze eigen Vlaamse cultuur naar voor brengen. We verzetten ons tegen de poging om met onze cultuur verbonden tradities, zoals Kerstmis en Sinterklaas nodeloos weg te wissen. Wij willen best “multicultureel” zijn zolang dat dat onze manier van leven niet in de weg staat. Aartselaar blijft tot nu toe gespaard van de gevolgen van de multiculturele- en diversiteitsdogma’s en wij zullen er dan ook alles aan doen om dat zo te behouden. Vlaams Belang is voor een herverdeling van het bestaande budget. Wij stellen voor meer subsidies toe te kennen aan die verenigingen die een ruim segment van onze bevolking aanspreken en een herziening van projectsubsidies die meer overkoepelend moeten werken. Als Vlaams Belang kiezen wij eerder voor het ter beschikking stellen van een ruime infrastructuur en uitrusting voor kunstenaars en cultuurverenigingen. Kortom wij willen dat u zich THUIS blijft voelen in ons land, ONS VLAANDEREN